DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN CỦA CHÚNG TÔI

THÀNH TỰU CỦA CHÚNG TÔI

+ 0
ĐỐI TÁC
0
GIẤY CHỨNG NHẬN
0
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
0
TỈNH THÀNH

Công Đoạn Cấp Giấy Chứng Nhận GREENCERT

Hỗ trợ miễn phí tư vấn các vấn đề  liên quan tới chất lượng sản phẩm, tư vấn pháp lý.
Đại diện doanh nghiệp thực hiện các thủ tục liên quan tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đăng ký

Ký kết hợp đồng

Thành lập đoàn đánh giá

Đánh giá hiện trường

Cấp giấy chứng nhận

Giám sát

Đánh giá lại

TIN TỨC & SỰ KIỆN

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

Chứng nhận Vietgap
Chứng nhận sản phẩm đạt chuẩn
Tiêu chuẩn Vietgap
Chứng nhận an toàn thực phẩm
Chứng nhận tiêu chuẩn
Chứng nhận sản phẩm chất lượng
Chứng nhận tiêu chuẩn
Chứng nhận Vietgap Thuỷ sản