Công bố tiêu chuẩn cơ sở (TCCS)

Trên rất nhiều các sản phẩm hóa phẩm, đồ dùng hiện nay như nước giặt, xà phòng, nước rửa bát, nước xả vải, dung dịch tẩy trắng vải, dung dịch vệ sinh nhà tắm, nhà bếp… tại siêu thị, cửa hàng hay trên thị trường, xuất hiện ký hiệu TCCS. Đây chính là từ viết tắt khi đã được công bố tiêu chuẩn cơ sở (TCCS), một trong các tiêu chuẩn của sản phẩm được pháp luật thừa nhận đối với một số sản phẩm nhất định. Cùng chungnhangreencert.com đi tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé.

1. Tiêu Chuẩn Cơ Sở Là Gì?

Theo quy định tại Điều 1 Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật năm 2006 thì tiêu chuẩn được hiểu là các quy định về yêu cầu quản lý và đặc tính kỹ thuật được sử dụng làm căn cứ chuẩn để đánh giá, phân loại các dịch vụ – hàng hóa – sản phẩm – môi trường… trong hoạt động kinh tế – xã hội, với mục đích nâng cao hiệu quả và chất lượng của các đối tượng này.

Hệ thống tiêu chuẩn của Việt Nam hiện nay theo quy định gồm hai loại là Tiêu chuẩn Quốc gia (được ký hiệu viết tắt là TCVN) và Tiêu chuẩn cơ sở (được ký hiệu viết tắt là TCCS).

Tiêu chuẩn cơ sở là tiêu chuẩn do tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp và các cơ quan, tổ chức khác công bố để áp dụng trong các hoạt động của tổ chức đó.

Tiêu chuẩn cơ sở không được trái với quy chuẩn kỹ thuật và quy định của pháp luật hiện hành.

Tiêu chuẩn cơ sở cần được xây dựng phù hợp với trình độ tiến bộ khoa học và công nghệ, đáp ứng được yêu cầu quản lý, sản xuất kinh doanh của cơ sở.

Căn cứ xây dựng tiêu chuẩn cơ sở: Tiêu chuẩn cơ sở được xây dựng dựa trên các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, tiến bộ kỹ thuật, kinh nghiệm, nhu cầu và khả năng thực tiễn của cơ sở. Các tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, khu vực hoặc nước ngoài tương ứng được khuyến khích sử dụng để xây dựng hoặc chấp nhận thành tiêu chuẩn cơ sở.

công bố tiêu chuẩn cơ sở
công bố tiêu chuẩn cơ sở

Mẫu công bố tiêu chuẩn cơ sở

2. Quy Trình Công Bố Tiêu Chuẩn Cơ Sở

2.1. Tuỳ theo quy mô, loại hình sản xuất kinh doanh của cơ sở, trình tự, thủ tục xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở (sau đây viết tắt là TCCS) có thể bao gồm những bước như sau:

Bước 1: Lập kế hoạch xây dựng TCCS ;

Bước 2: Biên soạn dự thảo TCCS;

Bước 3: Tổ chức lấy ý kiến cho dự thảo TCCS;

Bước 4: Tổ chức hội nghị chuyên đề về dự thảo TCCS;

Bước 5: Xử lý ý kiến và hoàn chỉnh dự thảo TCCS;

Bước 6: Lập hồ sơ dự thảo TCCS; Bước 7: Thẩm tra dự thảo TCCS;

Bước 8: Công bố TCCS;

Bước 9: In ấn TCCS.

2.2. Công bố TCCS Người đứng đầu cơ sở xem xét và quyết định bằng văn bản về việc công bố TCCS

Hồ sơ dự thảo TCCS được lưu trữ tại cơ sở.

2.3. Thể hiện nội dung và trình bày tiêu chuẩn cơ sở

2.3.1. Ký hiệu tiêu chuẩn cơ sở được thể hiện như sau:

– Số hiệu và năm ban hành tiêu chuẩn cơ sở được phân cách bằng dấu hai chấm (:) và được đặt sau ký hiệu TCCSv;

– Chữ viết tắt tên cơ sở công bố (ban hành) tiêu chuẩn cơ sở được đặt sau năm ban hành tiêu chuẩn cơ sở và được phân cách bằng dấu gạch chéo.

Ví dụ: TCCS 19:2016/XXX là ký hiệu của tiêu chuẩn cơ sở có số hiệu là 19, do công ty có tên giao dịch viết tắt là XXX xây dựng và công bố năm 2016.

2.3.2. Nội dung tiêu chuẩn cơ sở cần có các phần sau:

– Mục lục;

– Phần thông tin mở đầu;

– Phần cơ bản (phần khái quát, phần kỹ thuật);

– Phần thông tin bổ sung.

>>>>Xem thêm :

3. Quyền Lợi Khi Sử Dụng Dịch Vụ Của GreenCert

– Chi phí thấp, nhanh, đơn giản;

– Được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc khi cần;

– Được cung cấp miễn phí các văn bản pháp lý, tài liệu kỹ thuật, tiêu chuẩn hàng năm;

– Được quảng bá thông tin doanh nghiệp trên website: GreenCert

4. Thời Gian Thực Hiện

10 ngày

5. Kết Qủa Đạt Được

Bản công bố tiêu chuẩn cơ sở

>>>>Xem thêm :

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest