Đăng ký mã số mã vạch

Đăng ký mã số mã vạch sản phẩm? Hồ sơ đăng ký? Các loại Mã số mã vạch? Quyền lợi ở GreenCert? Đăng ký mã vạch tại GreenCert. Hãy cùng Chứng nhận GreenCert làm rõ qua bài viết dưới đây.

1. Mã Số Mã Vạch Là Gì?

Mã số mã vạch là một dãy các vạch và khoảng trống song song xen kẽ được sắp xếp theo một qui tắc mã hóa nhất định để thể hiện mã số (hoặc các dữ liệu gồm cả chữ và số) dưới dạng máy quét có thể đọc được. Bên dưới mã vạch là dãy mã số tương ứng. Mã số mã vạch được in trực tiếp lên đối tượng cần quản lý như thương phẩm, vật phẩm, các thùng hàng để giao nhận/ vận chuyển.

>>>>Xem thêm:

2. Các Loại Mã số Mã Vạch GS1

– Mã địa điểm toàn cầu GLN;

– Mã thương phẩm toàn cầu GTIN;

– Mã conenơ vận chuyển theo xêri SSCC;

– Mã toàn cầu phân định tài sản GRAI & GIAI;

– Mã toàn cầu phân định quan hệ dịch vụ GSRN;

– Mã toàn cầu phân định loại tài liệu GDTI.

Các loại mã vạch thể hiện các loại mã số GS1 gồm:

– Mã vạch thể hiện mã số thương phẩm toàn cầu: EAN 8, EAN 13, ITF 14;

– Mã vạch thể hiện các loại mã số khác là mã vạch GS1-128;

– Ngoài ra còn có mã giảm diện tích: databar, mã QR…

Đăng ký mã số mã vạch

Ảnh: mã vạch sản phẩm

3. Cách Đọc Mã Số Mã Vạch Sản Phẩm

Mỗi loại MSMV được thiết kế chỉ để ứng dụng cho một đối tượng đặc thù nên không thể thống nhất thành một được.

Cách đọc mã số mã vạch: Cấu trúc của mã số thương phẩm toàn cầu loại thông dụng nhất hiện nay tại Việt Nam là mã GTIN 13 gồm 13 chữ số.

Khi đọc mã số này chúng ta đọc từ trái sang phải theo thứ tự sau:

– Ba chữ số đầu tiên 893 thể hiện Mã quốc gia GS1 do Tổ chức GS1 quản trị và cấp cho Việt Nam;

– Bốn, năm, sáu hoặc bảy chữ số tiếp theo thể hiện Số phân định doanh nghiệp do GS1 Việt Nam quản trị và cấp cho tổ chức sử dụng mã số GS1;

– Năm hoặc bốn hoặc ba hoặc hai chữ số tiếp theo thể hiện Số phân định vật phẩm do tổ chức sử dụng mã số GS1 quản trị và cấp cho các vật phẩm của mình;

– Chữ số cuối cùng thể hiện Số kiểm tra (được tính từ mười hai chữ số đứng trước theo thuật toán xác định của GS1). Cách đọc mã vạch: Dùng máy quét mã vạch

2. Quyền Lợi Khi Sử Dụng Dịch Vụ Của GreenCert

– Chi phí thấp, nhanh, đơn giản;

– Được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc khi cần;

– Được cung cấp miễn phí các văn bản pháp lý, tài liệu kỹ thuật, tiêu chuẩn hàng năm;

– Hãy liên hệ với chúng tôi để có dịch vụ tốt nhất;

– Phạm vi cung cấp dịch vụ trên cả nước.

3. Hồ Sơ Đăng Ký 

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập

– Bản đăng ký sử dụng MSMV (theo mẫu quy định)

– Bản đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã GTIN theo mẫu quy định

– Phiếu đăng ký thông tin cho cơ sở dữ liệu của GS1 Việt Nam theo mẫu quy định

>> Xem thêm:

4. Thời Gian Thực Hiện 

– Theo quy định hiện hành, thời hạn cấp mã số là 02-05 ngày kể từ ngày đăng ký, và Quý Khách hàng có thể sử dụng để in trên bao bì sản phẩm.

– Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký mã số mã vạch sẽ được gửi tới Quý Khách hàng trong vòng 01 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.

5. Kết Qủa Đạt Được

Giấy chứng nhận mã số mã vạch

>>>Xem thêm :

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest