Các bước áp dụng ISO 22000 vào sản xuất

Để tiến hành áp dụng ISO 22000 thì các tổ chức doanh nghiệp cần phải hiểu rõ hơn về quy trình thực hiện. Bài viết dưới đây Trung tâm chứng sản phẩm nông nghiệp sạch Greencert xin đưa cho bà con nông dân để tham khảo.

1. Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000 là gì?

ISO 22000 là một tiêu chuẩn được quốc tế công nhận kết hợp cách tiếp cận ISO9001 với quản lý an toàn thực phẩm và HACCP để đảm bảo an toàn thực phẩm ở mọi mức độ. Tiêu chuẩn này chỉ ra cách một tổ chức có thể chứng minh được khả năng kiểm soát các mối nguy an toàn để đảm bảo rằng thực phẩm là an toàn.

Áp dụng ISO 22000
Áp dụng ISO 22000

2. Các bước tiến hành áp dụng ISO 22000 vào sản xuất.

Bước 1: Bố trí mặt bằng, nhà xưởng, điều kiện sản xuất đáp ứng được các yêu cầu về ATTP.

Đây là yếu tố hết sức quan trọng, bởi đây là điều kiện tiên quyết, ảnh hưởng đến hiệu quả của cả quá trình sản xuất, vệ sinh. Nếu từ đầu bố trí nhà xưởng mặt bằng không đảm bảo, chẳng hạn như nguyên tắc 1 chiều, cửa nhà vệ sinh không được mở thẳng vào nơi sản xuất, … thì sẽ phải sửa đổi gây tốn kém và mất thời gian.

Bước 2: Đăng ký xác nhận kiến thức về ATTP; đào tạo về ISO 22000 cho lãnh đạo, cán bộ công nhân viên trực tiếp sản xuất.

Nhân lực là yếu tố hết sức quan trọng, ảnh hưởng đến sự thành công khi áp dụng ISO 22000, bởi con người trực tiếp vận hành, kiểm soát. Do vậy, phải thực hiện đào tạo tập huấn kiến thức về ISO 22000 cho cả lãnh đạo và nhân viên có tham gia vào quá trình tạo sản phẩm. Riêng các cá nhân có trình độ trung tâm trở lên theo quy định hiện hành được miễn xác nhận kiến thức ATTP.

>>> Xem thêm:

Bước 3: Thành lập nhóm an toàn thực phẩm.

Để có một nhóm người chuyên trách về ATTP, cơ sở phải lập nhóm ATTP, có khi người ta gọi là đội HACCP hay đội ATTP tuỳ theo tên gọi quen thuộc mỗi nơi. Nhóm người này đầy đủ các bộ phận như Trưởng nhóm, thủ kho, vật tư, …. trong đó nêu rõ vai trò từng cá nhân, đặc biệt chỉ định 1 người quyết định thu hồi sản phẩm khi xảy ra mất an toàn. Ngoài ra đội HACCP/ Nhóm ATTP nên là một số lẻ để biểu quyết khi cần.

Bước 4: Xây dựng tài liệu của hệ thống QL ATTP:

a. Xác định nhu cầu các bên quan tâm; Phân tích bối cảnh, rủi ro- cơ hội và hành động giải quyết các rủi ro- cơ hội liên quan đến hoạt động chung của cơ sở.

b. Xây dựng Chính sách, mục tiêu ATTP, sổ tay quản lý ATTP; Thủ tục về đào tạo, quản lý nhân sự; Thủ tục liên quan trực tiếp quá trình sản xuất (mua, bán hàng, lựa chọn nhà cung cấp, kiểm soát thiết bị theo dõi đo lường..), Thủ tục truy xuất, triệu hồi, Thủ tục thẩm tra HACCP và đánh giá nội bộ hệ thống.  Xây dựng quy phạm GMP, SSOP, Kế hoạch HACCP, Kế hoạch OPRP cho các sản phẩm/nhóm sản phẩm tương tự.

Bước 5: Ban hành, áp dụng hệ thống QL ATTP vào thực tế sản xuất.

Lãnh đạo cao nhất phải ra quyết định văn bản ban hành và áp dụng vào sản xuất, mọi chính sách, mục tiêu và văn bản ban hành phải được thông báo, truyền đạt, để mọi người thấu hiểu, áp dụng có hiệu quả.

Bước 6: Thẩm tra HACCP, đánh giá nội bộ, xem xét lãnh đạo, theo tần suất định  kỳ.

Bước 7. Đăng ký chứng nhận ISO 22000

Sau khi tiến hành đánh giá nội đá ứng, cơ sở liên hệ tổ chức chứng nhận để đăng ký đánh giá và cấp giấy chứng nhận ISO 22000.

>>> Xem thêm:

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest