Chứng Nhận HACCP – Trung Tâm Chứng Nhận GreenCert

Hiện nay chứng nhận HACCP khá phổ biến trong việc kiểm soát chất lượng sản phẩm. Các doanh nghiệp/cơ sở sản xuất khi áp dụng hệ thống phân tích này sẽ giúp giảm thiểu tối đa rủi ro trong quá tình sản xuất. Để hiểu rõ hơn Greencert mời các bạn đọc cùng theo dõi bài viết dưới đây.

1. Giới thiệu về chứng nhận HACCP

1.1 HACCP là gì?

HACCP: viết tắt của (Hazard Analysis and Critical Control Point) trong có nghĩa là “hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn” trong quá trình sản xuất và chế biến thực phẩm”.

HACCP là hệ thống quản lý chất lượng dựa trên cơ sở phân tích các mối nguy và các điểm kiểm soát quan trọng. Đây là công cụ phân tích nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm. Phân tích HACCP sẽ đưa ra danh mục những điểm kiểm soát trọng yếu CCPs và những biện pháp phòng ngừa, các thủ tục theo dõi, giám sát và những tác động điều chỉnh từng điểm kiểm soát trọng yếu để duy trì và đưa về trạng thái an toàn.

1.2 Nguyên tắc thực hiện

HACCP được thực hiện dựa trên các nguyên tắc sau:

 • Phân tích mối nguy và các biện pháp phòng ngừa. Tiến hành phân tích mối nguy. Chuẩn bị sơ đồ quy trình sản xuất bao gồm các bước diễn ra trong quy trình. Xác định và lập danh mục các nguy hại. Chỉ ra các biện pháp phòng ngừa cho từng mối nguy.
 • Xác định các điểm kiểm soát trọng yếu (CCPs) trong quy trình bằng việc phân tích các mối nguy theo cây quyết định.
 • Thiết lập các ngưỡng tới hạn. Đây là các mức độ đặt ra và mức sai biệt có thể chấp nhận được để đảm bảo cho các điểm CCPs nằm trong vòng kiểm soát được.
 • Giám sát điểm kiểm soát tới hạn. Thiết lập hệ thống theo dõi, giám sát đảm bảo kiểm soát các CCPs bằng các thủ tục xét nghiệm, quan trắc.
 • Thiết lập các biện phắc khắc phục kịp thời. Tiến hành những hoạt động điều chỉnh một khi các  quan trắc theo dõi cho thấy một điểm CCP nào đó bị trệch ra khỏi vòng kiểm soát.
 • Thiết lập hệ thống kiểm tra đánh giá. Tiến hành những thủ tục thẩm tra xác nhận để khẳng định là hệ thống HACCP hoạt động hữu hiệu.
 • Thiết lập bộ hồ sơ và tài liệu HACCP. Tư liệu hóa tất cả các những thủ tục đã tiến hành và các bộ hồ sơ liên quan đến các nguyên tắc và quá trình vận dụng những nguyên tắc này.
chứng nhận iso 22000
Chứng nhận ISO 22000 cho thực phẩm

2. Tổ chức chứng nhận HACCP

Tổ chức chứng nhận hợp chuẩn là đơn vị sự nghiệp nhà nước hoặc tư nhân đều có thể chứng nhận hợp chuẩn nếu đáp ứng các quy định sau:

 • Có Hệ thống quản lý phù hợp phù hợp với ISO/TS 22003:2007.
 • Đã đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
 • Giấy chứng nhận HACCP là căn cứ để công bố hợp chuẩn.

Chi phí chứng nhận HACCP là bao nhiêu: Hiện tại, chi phí chứng nhận HACCP dựa trên tinh thần thỏa thuận giữa doanh nghiệp và tổ chức chứng nhận. Tuy nhiên, có phụ thuộc nhiều vào số lượng công nhân của doanh nghiệp (công nhân có ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm) vì có liên quan tới ngày công đánh giá (manday)

3. Đối tượng áp dụng HACCP

HACCP là một tiêu chuẩn về hệ thống chỉ áp dụng với các tổ chức/doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm (không phân biệt phạm vi, quy mô).

>>>>Xem thêm :

4. Lợi ích áp dụng HACCP

Đơn vị/ tổ chức áp dụng và duy trì hệ thống quản lý theo HACCP sẽ mang lại một sô lợi ích thiết thực sau:

 • Giảm giá thành sản phẩm do giảm chi phí xử lý sản phẩm sai hỏng;
 • Có thể được xem xét miễn, giảm kiểm tra của cơ quan quản lý;
 • Gia tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường nhờ sự thừa nhận về sự phù hợp với một tiêu chuẩn đã được chấp nhận ở cấp độ quốc gia, khu vực hay quốc tế;
 • Đáp ứng các yêu cầu luật định của nhà nước và có cơ hội để vượt qua rào cản kỹ thuật của nhiều thị trường trên thế giới với các thoả thuận thừa nhận song phương và đa phương;
 • Tạo niềm tin của khách hàng, người tiêu dùng và xã hội.

5. Trình tự xây dựng và chứng nhận HACCP

CÁC BƯỚC NỘI DUNG CÔNG VIỆC TRÁCH NHIỆM
Chủ trì Hỗ trợ
Bước 1 Khảo sát điều kiện ban đầu ViTEST DN
Bước 2 Đào tạo HACCP ViTEST DN
Bước 3 Thành lập Đội HACCP DN ViTEST
Bước 4 Phân công soạn hệ thống tài liệu ViTEST DN
Bước 5 Xây dựng hệ thống tài liệu ViTEST DN
Bước 6 Ban hành và áp dụng thử DN DN
Bước 7 Đào tạo đánh giá nội bộ ViTEST DN
Bước 8 Thực hiện đánh giá nội bộ DN ViTEST
Bước 9 Họp xem xét lãnh đạo DN ViTEST
Bước 10 Đăng ký chứng nhận DN ViTEST
Đánh giá và cấp giấy chứng nhận

 

6. Kết quả đạt được

Giấy chứng nhận HACCP

7. Thời gian thực hiện

1,5-2 tháng

8. Quyền lợi khi sử dụng của VITEST

 • Chi phí thấp, nhanh, đơn giản
 • Được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc khi cần
 • Được cung cấp miễn phí các văn bản pháp lý, tài liệu kỹ thuật, tiêu chuẩn hàng năm

>>>>Xem thêm :

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest