Xây Dựng Phòng Kiểm Nghiệm Theo ISO 17025 – GreenCert

ISO 17025 Yêu cầu chung đối với năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn là tiêu chuẩn ISO được sử dụng nhiều nhất bởi các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn hiện nay. Để hiểu rõ bài viết hơn trung tâm chứng nhận Nông nghiệp sạch Greencert xin mời bạn đọc theo dõi bài viết dưới đây.

1. Thông tin chung

Công nhận phòng kiểm nghiệm (Accreditation laboratory) hiện nay không còn là vấn đề của mỗi quốc gia mà nó đã trở thành vấn đề mang tính khu vực và toàn cầu, nhất là trong giao lưu thương mại hiện nay với xu thế phát triển theo hướng toàn cầu hóa và khu vực hóa, cơ sở giao lưu thương mại hầu hết đều dựa vào chứng thư kết quả thử nghiệm (Test Report).

Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 được coi là chuẩn quốc tế để chứng nhận khả năng của các phòng kiểm nghiệm và hiệu chuẩn vốn có vai trò rất quan trọng trong thương mại, phát triển sản xuất, sản phẩm và trong việc bảo vệ khách hàng.

xây dụng phòng kiểm nghiệm iso 17025
Phòng kiểm nghiệm ISO 17025

Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005, Yêu cầu chung về năng lực của các phòng kiểm nghiệm và hiệu chuẩn, thay thế cho phiên bản tiêu chuẩn phát hành năm 1999 đã từng được áp dụng để công nhận cho 25000 phòng kiểm nghiệm trên toàn thế giới nơi diễn ra các hoạt động thử nghiệm sản phẩm, mẫu và hiệu chuẩn các thiết bị đo.

Xem thêm: Tư vấn công nhận phòng kiểm nghiệm theo ISO 17025

2. Các bước triển khai xây dựng phòng kiểm nghiệm chất lượng theo ISO 17025

Bước 1:

Khảo sát điều kiện ban đầu

Bước 2:

Đào tạo và Lập ban chỉ đạo dự án xây dựng phòng kiểm nghiệm chất lượng theo ISO 17025.

Bước 3:

Đánh giá thực trạng của phòng kiểm nghiệm để định hướng quá trình, xem xét yêu cầu nào không áp dụng và mức độ đáp ứng hiện tại nhằm xác định những hoạt động cần thay đổi hay bổ sung để từ đó xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết

Bước 4:

Xây dựng hệ thống quản lý gồm:

  • Sổ tay ISO 17025
  • Sổ tay phương pháp
  • Sổ tay thiết bị
  • Các hướng dẫn công việc, quy chế, quy định cần thiết

Bước 5:

Áp dụng hệ thống ISO 17025:

  • Phổ biến để mọi nhân viên trong phòng kiểm nghiệm nhận thức về ISO 17025.
  • Hướng dẫn nhân viên thực hiện theo các quy trình, hướng dẫn đã xây dựng
  • Xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn liên quan đến từng quá trình, qui trình cụ thể.

Bước 6:

Đánh giá nội bộ và chuẩn bị cho đánh giá công nhận.

Bước 7:

Đánh giá do tổ chức Công nhận (Bureau of Accreditation) hoặc Tổ chức công nhận khác được thừa nhận tiến hành để đánh giá tính phù hợp của hệ thống theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO 17025 và cấp chứng chỉ công nhận năng lực của phòng kiểm nghiệm.

Đặc biệt GREENCERT hỗ trợ miễn phí việc lập hồ sơ  đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo Thông tư 08/2009/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

>>>>Xem thêm :

3. Thời gian thực hiện

3-5 tháng.

 

4. Kết quả đạt được

Chứng chỉ công nhận phòng kiểm nghiệm đạt chuẩn ISO 17025.

 

5. Quyền lợi sau khi sử dụng dịch vụ của GreenCert

  • Chi phí thấp, nhanh, đơn giản
  • Được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc khi cần
  • Được cung cấp miễn phí các văn bản pháp lý, tài liệu kỹ thuật, tiêu chuẩn hàng năm

>>>>Xem thêm :

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest