Chứng nhận hợp quy phân bón

Chứng nhận hợp quy phân bón thực hiện theo yêu cầu của pháp luật về tiêu chuẩn và kỹ thuật, pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Hãy cùng Greencert tìm hiểu bài viết dưới đây nhé

1. CÁC LOẠI PHÂN BÓN PHẢI CHỨNG NHẬN 

Theo quy định của nhà nước trong việc bảo vệ sức khoẻ và an toàn cho người dùng. Những đơn vị sản xuất có sử dụng các loại phân bón cần hạn chế việc sử dụng theo quy định. Dưới đây là một số loại phân bónn nông dân cần chú ý.

1.1 Phân bón hữu cơ

Phân bón hữu cơ khoáng
Phân bón khoáng hữu cơ
Phân bón hữu cơ vi sinh
Phân bón hữu cơ sinh học
Phân bón sinh học
Phân bón vi sinh vật

1.2 Phân bón hoá học

Phân urê
Phân amoni sulphat
Phân amoni clorua bón rễ
Phân natri nitrat
Phân canxi nitratPhân lân nung chảy
Phân Supephosphat đơn
Phân kali clorua
Phân kali sulphat
Phân kali viên
Phân diamoni phosphat (DAP)
Phân phức hợp
Phân NPK

1.3 Phân bón vi sinh

Phân trung lượng bón rễ
Phân vi lượng bón rễ

Chứng nhận hữu cơ phân bón
Chứng nhận hữu cơ phân bón

2. Quy trình đăng ký giấy chứng nhận hợp quy phân bón.

Doanh nghiệp và tổ chức chứng nhận thống nhất và tiến hành kiểm định theo yêu cầu của nhà nước. Các yêu cầu về việc đánh giá sẽ được làm theo quy trình và được báo cáo.

Bước 1: Xem xét, xác định sự đầy đủ và phù hợp của hồ sơ đăng ký do tổ chức, doanh nghiệp cung cấp

Bước 2: Thực hiện đánh giá ban đầu về những điều kiện để chứng nhận hợp quy tại cơ sở

Bước 3: Đánh giá chứng nhận chính thức

Bước 4: Báo cáo đánh giá và cấp giấy chứng nhận

Bước 5:  Công bố hợp quy phân bón

 >>>>Xem thêm :

3. THỜI GIAN THỰC HIỆN: 

Chứng nhận hợp quy: 3-7 ngày kể từ khi kết quả đánh giá và test mẫu đạt yêu cầu.

4. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC: 

Giấy chứng nhận hợp quy phân bón

>>>>Xem thêm :

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest