Chứng nhận rừng FSC-CoC

Chứng nhận rừng FSC/CoC được cấp bởi tổ chức quốc tế phi chính phủ FSC. Để hiểu về thông tin, nguyên tắc và quy trình thực hiện các bạn hay theo dõi bài viết dưới đây. Hãy cùng trung tâm chứng nhận Greencert tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

1. Thông Tin Chung

FSC là gì ?                                                        

FSC là viết tắt từ các chữ cái tiếng Anh (Forest Stewardship Council) – một tổ chức Quốc tế, phi chính phủ được thành lập vào năm 1993.  Tổ chức FSC đề ra những biện pháp kiểm soát việc quản lý rừng trên thế giới phù hợp với môi trường, đồng thời có lợi ích cho xã hội và đạt hiệu quả kinh tế.

Chứng nhận rừng FSC/CoC
Chứng nhận rừng FSC/CoC

Các nguyên tắc cơ bản FSC

Chứng nhận rừng FSC/CoC có 10 nguyên tắc chính, cụ thể như sau:

Nguyên tắc 1: Tuân theo pháp luật nước sở tại và các nguyên tắc của tổ chức FSC

Phải tôn trọng pháp luật hiện hành của nước sở, tuân thủ mọi nguyên tắc và tiêu chí của tổ chức FSC đề ra.

Nguyên tắc 2: Quyền và trách nhiệm trong sử dụng đất
Quyền sử dụng đất, tài nguyên rừng dài hạn phải được xác định rõ và được pháp luật nước sở tại thừa nhận.

Nguyên tắc 3: Các quyền của người bản địa
Các quyền hợp pháp và truyền thống của người bản địa về sở hữu sở dụng và quản lý đất, tài nguyên được công nhận và tôn trọng .

Nguyên tắc 4: Các quan hệ cộng đồng và các quyền của công nhân lâm nghiệp

Các hoạt động quản lý rừng sẽ duy trì hoặc cải thiện vị thế kinh tế và xã hội của công nhân lâm nghiệp và cộng đồng trong dài hạn.

Nguyên tắc 5: Các lợi ích từ rừng
Đảm bảo lợi ích về kinh tế và các lợi ích to lớn về môi trường và xã hội.

Nguyên tắc 6: Tác động môi trường
Hoạt động quản lý rừng phải bảo tồn đa dạng sinh học và các giá trị của nó về nguồn nước, tài nguyên đất

Nguyên tắc 7: Kế hoạch quản lý và sử dụng đất đai
Kế hoạch quản lý rừng phải tương thích với quy mô, cường độ quản lý, phải xây dựng và thực thi

Nguyên tắc 8: Giám sát và đánh giá
Tiến hành hoạt động giám sát để nắm bắt được quy mô và mật độ quản lý của rừng.

Nguyên tắc 9: Duy trì rừng có giá trị bảo tồn cao
Các hoạt động quản lý tại các khu rừng có giá trị bảo tồn cao cần được duy trì hoặc phát huy.

Nguyên tắc 10: Rừng trồng
Rừng trồng cần phải được quy hoạch và quản lý theo các nguyên tắc từ 1 – 10.

2. Chứng Nhận Rừng FSC/CoC Là Gì?

Giấy chứng nhận FSC là bản giấy xác nhận của Tổ chức FSC đối với cơ sở có phạm vi được đánh giá đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn FSC. Hiện nay có 02 loại chứng nhận FSC đang được các Tổ chức chứng nhận cấp như sau:

– Chứng nhận FM (Forest Management) Certificate – hay còn gọi là Chứng nhận Quản lý rừng: là chứng nhận cấp cho một hoặc các khu rừng xác định đã tuân thủ, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu liên quan đến các tiêu chuẩn về môi trường, cộng đồng, xã hội và kinh tế.

– Chứng nhận CoC (Chain of Custody Certificate) – hay còn gọi là Chứng nhận Chuỗi hành trình sản phẩm: là chứng nhận cấp cho các tổ chức đã chứng minh được các sản phẩm gỗ giao dịch từ các nguồn gốc đã được cấp chứng nhận, các sản phẩm này có thể sử dụng nhãn FSC và dấu chứng nhận của Tổ chức chứng nhận (bên thứ 3).

3. Các Chuẩn Mực Đánh Giá Chứng Nhận FSC-CoC Hiện Nay

– Tiêu chuẩn: FSC-STD-40-004 (Ver. 02) – Tiêu chuẩn chuỗi hành trình sản phẩm đối với các công ty cung cấp và chế biến sản phẩm có chứng nhận FSC.

– Tiêu chuẩn: FSC-STD-40-005 (Ver. 02) – Tiêu chuẩn FSC dành cho các công ty đánh giá nguồn gỗ có kiểm soát FSC.

– Tiêu chuẩn: FSC-STD-30-010 (Ver. 02) – Tiêu chuẩn gỗ có kiểm soát FSC dành cho các tổ chức quản lý rừng.

– Tiêu chuẩn: FSC-STD-40-201(Ver. 02) – Các yêu cầu dán nhãn FSC trên sản phẩm.

>>>>Xem thêm :

4. Lợi Ích Khi Được Chứng Nhận FSC-CoC

– Đáp ứng yêu cầu khách hàng và thị trường một số nước nhập khẩu gỗ, các sản phẩm từ gỗ.

– Tạo cơ hội tham gia thị trường khu vực và quốc tế.

– Tạo giá trị doanh thu cho doanh nghiệp.

5. Quy Trình Tư Vấn Chứng Nhận Tiêu Chuẩn Rừng FSC

– Thương thảo, Ký kết hợp đồng

– Khảo sát, đánh giá hiện trạng

– Phân công trách nhiệm và xây dựng hệ thống quản lý

– Thực hiện áp dụng hệ thống quản lý

– Đánh giá sơ bộ

– Đăng ký chứng nhận chính thức, cấp giấy chứng nhận.

6. Thời Gian Và Kết Qủa Thực Hiện

– Thời gian: 2-3 tháng

– Kết quả: giấy chứng chỉ FSC/CoC

7. Quyền Lợi Khi Sử Dụng Dịch Vụ Của GreenCert

– Chi phí hợp lý, nhanh, thuận tiện;

– Được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc;

– Được cung cấp miễn phí các văn bản pháp lý, tài liệu kỹ thuật, tiêu chuẩn khi cần;

– Hỗ trợ các vấn đề quản lý chất lượng phát sinh trong thanh tra, kiểm tra liên quan.

>>>>Xem thêm:

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest